Alles over de auto verzekeren

0 Comments

De auto verzekeren? Dat is verplichte kost in ons land en in alle andere landen binnen de Europese Unie.  Ga je in ons land de openbare weg op met een auto, dan dient de wagen niet alleen APK gekeurd te zijn, maar ook tenminste WA verzekerd. Doet u dat niet en wordt u staande gehouden door de politie, dan wacht een zeer forse  boete. De verzekeringsplicht geldt als de auto zich op de openbare weg bevindt. Dus ook een auto die je voor je huis hebt geparkeerd maar waar je nooit mee rijdt, dient verzekerd te zijn.

Verschillende manieren om de auto te verzekeren

Een auto kopen is ook meteen de auto verzekeren dus, iets dat in ons land op verschillende manieren mogelijk is. De goedkoopste variant is de verplichte WA-verzekering. In dat geval wordt alleen de schade aan de tegenpartij gedekt en dus niet de schade die is ontstaan aan de eigen auto. De WA-verzekering is de minst uitgebreide dekking en dus de meest voordelige. Deze verzekering wordt vaak afgesloten als sprake is van een wat oudere auto. Een stapje verder gaat de beperkt cascoverzekering. In dat geval wordt bijvoorbeeld ook ruitschade aan de eigen auto of schade als gevolg van diefstal door de verzekeraar vergoed. De meest uitgebreide verzekering is de allriskverzekering ook wel de volledig casco verzekering genoemd. Ben je betrokken bij een ongeval nadat je even niet oplette? Dan zal de schade aan de tegenpartij, maar ook de schade aan de eigen auto, vergoed worden. Dat dit ook meteen de duurste verzekering is mag geen verrassing heten. 

 

Bij de drie verzekeringen kun je kiezen voor aanvullende verzekeringen, uiteraard tegen een meerprijs per maand. De meest bekende vormen hiervan zijn de ongevallen inzittenden verzekering, de schade inzittenden verzekering en de rechtsbijstandsverzekering. 

Het premiebedrag

Je merkt dat er nogal wat verschillen bestaan wat betreft de te betalen premie per maand. Dat premiebedrag is sterk afhankelijk van een groot aantal factoren. Zo speelt het bouwjaar en de nieuwwaarde van een auto een rol en kan ook het gewicht een rol spelen bij de totstandkoming van de premie. Daarbij geldt de gedachte dat hoe zwaarder een auto is, hoe meer schade veroorzaakt kan worden. Ook de woonplaats speelt een rol. De kans op ongevallen is op het platteland nou eenmaal kleiner dan in de grote stad. Verder is het een gegeven dat beginnend bestuurders fors meer premie betalen. De kans dat beginnend bestuurders een ongeval veroorzaken is nou eenmaal groter dan een ervaren bestuurder. Ook de oudere weggebruiker betaalt vaak weer iets meer premie. 

 

De kosten van de auto verzekeren worden met name echter bepaald door de bonus-malusregeling. Dit is de opvolger van de no-claim regeling die erg lang in ons land opgeld deed. Het tegenwoordig gehanteerde systeem gaat uit van een beloning als zonder schade gereden wordt en een verhoogde premie als wel sprake is van schade. Er wordt gewerkt met een zogenaamde bonus-malus ladder. Per schadevrij jaar klim je een positie op de ladder, veroorzaak je schade dan ga je enkele plaatsen onderuit en betaal je dus meer premie.

Laat je aanvullend verzekeren

Je auto verzekeren kan behalve de al drie genoemde vormen ook betekenen dat je kiest voor een aanvullende verzekering. Zo kun je kiezen voor de aanvullende ongevallen inzittenden verzekering.  Dit is een verzekering in de vorm van eenmalige uitkering als een van de inzittenden waaronder ook de bestuurder gerekend wordt, komt te overlijden of blijvend invalide raakt vanwege een ongeluk. Voor deze uitkering is het niet relevant wie er precies schuldig was aan het ongeval. Je kunt de auto verzekeren ook uitbreiden met een schade inzittenden verzekering. Ook bij deze verzekering wordt de bestuurder als inzittende beschouwd. De verzekering stelt de inzittenden dan schadeloos als schade is opgelopen als gevolg van een ongeval. Het gaat dan om letselschade en eventueel om een schadeloosstelling van de nabestaanden mocht er iemand bij het ongeval om het leven komen. Natuurlijk wil je liever niet aan dergelijke scenario’s denken, toch is het verstandig dat wel eens te doen. Tenslotte kun je ook de rechtsbijstandverzekering afsluiten als auto verzekeren aan de orde is. Mocht je in een conflict raken naar aanleiding van een ongeval met de auto, dan weet jij je in elk geval bijgestaan door een juridisch specialist.  

Auto verzekeren: check elk jaar de polis

Jonge auto’s krijgen vaak een allriskverzekering, de oudere wagens doen het vaak met een WA-verzekering. Het is als verzekeringnemer belangrijk om elk jaar een keer de polis langs te lopen. Soms ben je oververzekerd, bijvoorbeeld als je al jarenlang een bepaalde auto rijdt en die ooit eens allrisk verzekerd hebt. Nu echter heeft de auto een leeftijd bereikt en een waarde die niet per se allrisk verzekerd hoeft te worden. Ook de steeds andere voorwaarden kunnen aanleiding  zijn de polis eens door te nemen, net als je de voorwaarden van jouw verzekeraar kunt vergelijken met een andere aanbieder van verzekeringen. 

Kijk verder dan alleen naar de prijs

Over dat vergelijken als auto verzekeren aan de orde is nog het volgende. In ons land kun je op tal van verschillende manieren autoverzekeringen met elkaar vergelijken. Steevast wordt de goedkoopste verzekeraar aangewezen als winnaar. Mensen denken daarom vaak dat dit ook de beste autoverzekering is, terwijl slechts naar de prijs gekeken is. Het is belangrijk om zelf verder te kijken dan alleen naar de prijs. Een heel goedkope verzekering met povere voorwaarden. Daar heb je in de praktijk niet zoveel aan. Dan maar beter wat extra geld betalen en een goede dekking hebben. Toch?

Ook de auto die je niet gebruikt

Tenslotte, ook als je een auto hebt die alleen voor je huis geparkeerd staat en waarin nooit gereden wordt, is een verzekering verplicht. Het doet er niet toe dat je de auto niet gebruikt. Je bent verplicht de auto te verzekeren als deze op de openbare weg staat. En dat staat hij in voornoemd geval. Iets om terdege rekening mee te houden als je een auto over hebt.  Want de teller van de verzekeraar loopt wel gewoon door en dat is natuurlijk zonde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *